Атестація педпрацівників у 2022/2023 н.р.

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Атестація проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 року №1135).

Мета атестації - стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Принципи проведення атестації:

• відкритість;

• колегіальність;

• гуманізм;

• доброзичливість;

• самовдосконалення;

• об’єктивність;

• системність оцінювання педагогічної діяльності.

Атестуються у 2022/2023 навчальному році:

Білодід Олександр Вікторович, директор Балаклійського міжшкільного ресурсного центру, на відповідність займаній посаді.

Андреєва Ольга Іванівна, вчитель професійно - орієнтованих дисциплін, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель – методист».

Андреєва Ольга Іванівна, заступник директора з навчально -виховної роботи, на відповідність займаній посаді.

Перенесено атестацію на 2023/2024 навчальний рік :

Лисенко Юрій Григорович, вчитель професійно - орієнтованих дисциплін, на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії". Константинова Ірина Володимирівна, вчитель спецкурсів професійного спрямування, на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії". Терьохін Михайло Петрович, майстер виробничого навчання, підтвердження розряду. Гнилицький Микола Іванович, майстер виробничого навчання,підтвердження розряду

Кiлькiсть переглядiв: 702